KONTAKTY

LUGERO CZ, s.r.o.
V Chotejně 15
102 00 Praha 10
tel: +420 734 838 003

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


» Tipy a triky

a) ZVOLIT SPRÁVNÝ DRUH LEPIDLA


Výběr toho správného lepidla je základní předpoklad pro vytvoření pevného a trvanlivého spoje. Stejně jako jsou různorodé lepené materiály, tak i existuje mnoho druhů lepidel. Při výběru toho správného lepidla Vám rádi poradíme, anebo se řiďte informacemi na obalu lepidla. Někdy se Vám může přihodit, že kousek materiálu lepené plochy bude chybět, nebo na sebe naopak lepené plochy dokonale "nesednou". V takovém případě je třeba zvolit takový druh lepidla,  který  má, kromě schopnosti lepit, také vyplňovací schopnosti (např. epoxidová lepidla, fixační lepidla, montážní lepidla, atp…). 
Každé lepidlo má rozdílnou rychlost tvrdnutí spoje (tzv. účinnost). Např. vteřinová lepidla zaschnou během několika málo sekund, ale naproti tomu lepidla epoxidová (nejpevnější spoje) mohou schnout i mnoho hodin.

Důležitým faktorem, na který musíme při výběru lepidla brát zřetel, je výsledná pevnost lepeného spoje. Síla vytvořeného lepeného spoje se totiž výrazně liší "lepidlo od lepidla".  Správný výběr lepidla se však řídí i mnoha dalšími parametry. Lepený spoj může být vystaven např. vysokým/nízkým teplotám, vlhkosti/suchu, mechanickým rázům, atp. A například je-li lepený materiál elastický, tak musí být na lepení použito takové lepidlo, které bude po vytvrdnutí pružné a přizpůsobí se tak spojovanému materiálu.    

 

b) DŮKLADNĚ SI PŘIPRAVTE LEPENÉ PLOCHY 
Ještě než začnete lepit, tak lepenou plochu je třeba si důkladně a správně připravit. Lepené plochy musíte pečlivě očistit, odmastit a případně zdrsnit. Začnete-li aplikovat lepidlo na lepenou plochu, která není čistá nebo je mastná, schopnost lepení se výrazně sníží. Takový spoj nebude dosahovat deklarovaných pevnostních hodnot a velmi rychle může dojít v jeho negaci (rozdělení lepených ploch). 

 

c) APLIKUJTE POUZE NEZBYTNĚ NUTNÉ MNOŽSTVÍ LEPIDLA 
V tomto případě platí, že čím méně lepidla = tím kvalitnější spoj. 

 

d) DODRŽUJTE ČAS POTŘEBNÝ K ZASCHNUTÍ A VYTVRDNUTÍ SPOJE 
Čas k zaschnutí lepidla a čas potřebný k vytvrdnutí spoje je většinou odlišný. Lepidlo může zaschnout během krátkého času (lepidla vteřinová prakticky ihned), avšak lepený spoj ještě není schopen dosáhnout maximální deklarované pevnosti. Doba nutná k vytvrdnutí lepeného spoje se liší dle konkrétního druhu lepidla, avšak většinou je správná doba 24 hodin od slepení. 

 

e) ČTĚTE NÁVOD NA POUŽITÍ 
U každého lepidla je přiložen návod k použití (buď je vylepen přímo na obalu lepidla anebo je přiložen v balení). Pokud není předepsaný aplikační postup dodržen může být reálné, že schopnost lepení se výrazně sníží, nebo se dokonce spoj slepit nepodaří vůbec.

 

f) LEPIDLO SPRÁVNĚ SKLADUJTE 
Po aplikaci lepidlo ihned důkladně uzavřete a skladujte na suchém a ne příliš chladném místě.